Danh sách0

bếp gas taka chính hãng, giá tốt

1

TAKA TK-920A

1.920.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
2

Taka TK-102C

2.880.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
3

Taka TK-208C1

2.960.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
4

Taka TK-102B

3.360.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
5

Taka TK-105D1

3.440.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
6

Taka TK-106F

3.600.000₫

Đặc điểm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
7

Taka TK-208B1

3.600.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
8

Taka TK-102A

3.680.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
9

Taka TK-102E

3.840.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
10

Taka TK-106C

3.900.000₫

Đặc điểm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
11

Taka-BA206B

4.160.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
12

TAKA TK-105A

4.320.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
13

Taka TK-208A1

4.320.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
14

Taka TK-106A

4.400.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
15

TAKA TK-106IP

4.640.000₫

Đặc điểm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
16

TAKA TK-102D

5.120.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
17

Taka BA206A

5.440.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
18

TAKA TK-106HI

5.700.000₫

Đặc điểm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Xem thêm 36 bếp gas khác...