Danh sách0

bếp gas taka chính hãng, giá tốt

Bếp Gas TAKA TK-920A

TAKA TK-920A

1.920.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas Taka TK-102C

Taka TK-102C

2.880.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas Taka TK-208C1

Taka TK-208C1

2.960.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas Taka TK-102B

Taka TK-102B

3.360.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas Taka TK-105D1

Taka TK-105D1

3.440.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas Taka TK-106F

Taka TK-106F

3.600.000₫

Đặc điểm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas Taka TK-208B1

Taka TK-208B1

3.600.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas Taka TK-102A

Taka TK-102A

3.680.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas Taka TK-102E

Taka TK-102E

3.840.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas Taka TK-106C

Taka TK-106C

3.900.000₫

Đặc điểm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas Taka-BA206B

Taka-BA206B

4.160.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas TAKA TK-105A

TAKA TK-105A

4.320.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas Taka TK-208A1

Taka TK-208A1

4.320.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas Taka TK-106A

Taka TK-106A

4.400.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas TAKA TK-106IP

TAKA TK-106IP

4.640.000₫

Đặc điểm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas Âm Hồng Ngoại TAKA TK-102D

TAKA TK-102D

5.120.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas Âm Taka BA206A

Taka BA206A

5.440.000₫

Đặc điểm
 • Kích thước: 70 cm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Gas TAKA TK-106HI

TAKA TK-106HI

5.700.000₫

Đặc điểm
 • Số lượng bếp: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Xem thêm 36 bếp gas khác...