Danh sách0

bếp từ fagor chính hãng, giá tốt

Bếp Điện Fagor 4MF-2VAX

Fagor 4MF-2VAX

7.350.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp hồng ngoại âm
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Điện Fagor 2VFT-400BS

Fagor 2VFT-400BS

8.050.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp hồng ngoại âm
 • Số bếp nấu: 4 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Điện Fagor VFI-400I

Fagor VFI-400I

9.065.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp hồng ngoại âm
 • Số bếp nấu: 4 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Điện Hồng Ngoại Fagor 2V-32TS

Fagor-2V-32TS

11.060.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp điện từ âm
 • Số bếp nấu: 4 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Điện Hồng Ngoại Vitroceramic Fagor 2V-33TS

Fagor-2V-33TS

11.655.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp điện từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Điện Fagor 2VFT-330AS

Fagor 2VFT-330AS

12.530.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp hồng ngoại âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Điện Hồng Ngoại Fagor 2VFT-700AS

Fagor 2VFT-700AS

13.650.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp điện từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Điện Fagor VF-SLIDE 63S

Fagor VF-SLIDE 63S

13.965.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp hồng ngoại âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Từ Fagor FPI2073S

Fagor FPI2073S

14.700.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Fagor IF-730AS

Fagor IF-730AS

15.050.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Điện Fagor 2VFT-900S

Fagor 2VFT-900S

16.905.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp hồng ngoại âm
 • Số bếp nấu: 4 bếp
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp cảm ứng từ Fagor IF-700CS

Fagor IF-700CS

19.250.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Từ Domino Fagor 3MF-2IAX

Fagor-3MF-2IAX

19.500.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp điện từ domino
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Điện Từ Fagor I-230TS

Fagor I-230TS

20.500.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp điện từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Điện Hồng Ngoại Fagor VF SLIDE 78S

Fagor VF SLIDE 78S

20.610.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp điện từ âm
 • Số bếp nấu: 4 bếp
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Điện Từ Fagor I-230TS

Fagor I-230TS

21.440.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp điện từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Điện Từ Fagor I-200TS

Fagor I-200TS

22.200.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp điện từ âm
 • Số bếp nấu: 4 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Từ Fagor IF-330ASCN

Fagor IF-330ASCN

22.750.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Từ Fagor IF 33BS

Fagor IF 33BS

23.450.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Fagor IF-800S DUO

Fagor IF-800S DUO

23.500.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 80 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Từ Fagor IF-Zone 33S

Fagor IF-Zone 33S

23.520.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Fagor IF-ZONE40HS

Fagor IF-ZONE40HS

27.200.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 5 Bếp
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem thêm 36 bếp từ khác...