01800.1161
Danh sách0

bếp từ chính hãng, giá tốt

Bếp Điện Hồng Ngoại Vitroceramic Fagor 2V-33TS

Fagor-2V-33TS

11.655.000₫
 • Phân loại: Bếp điện từ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Số bếp nấu: Bếp 3

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Điện Fagor 2VFT-330AS

2VFT-330AS

12.530.000₫
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số bếp nấu: Bếp 3

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Từ Fagor FPI2073S

FPI2073S

13.850.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Số bếp nấu: Bếp đôi

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Điện Từ Fagor I-230TS

I-230TS

14.750.000₫
 • Phân loại: Bếp điện từ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số bếp nấu: Bếp 3

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Từ Fagor IF-730AS

IF-730AS

15.050.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số bếp nấu: Bếp 3

Thêm vào giỏ hàng

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-33CS

IF-33CS

15.750.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số bếp nấu: Bếp 3

Thêm vào giỏ hàng

Bếp cảm ứng từ Fagor IF-700CS

IF-700CS

18.850.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số bếp nấu: Bếp 3

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Từ Fagor IF-330ASCN

IF-330ASCN

19.190.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số bếp nấu: Bếp 3

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Từ Fagor IF-Zone 33S

IF-Zone 33S

23.520.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Số bếp nấu: Bếp đôi

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Từ Fagor IF-ZONE40HS

IF-ZONE40HS

27.200.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Số bếp nấu: Bếp 3

Thêm vào giỏ hàng

Xem thêm Bếp từ khác...