Danh sách0

bếp từ siemens chính hãng, giá tốt

Bếp Từ Domino Siemens EH375ME11E

Siemens EH375ME11E

11.010.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp điện từ domino
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Siemens EH651FJ17E

Siemens EH651FJ17E

13.930.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Siemens EH675FJ27E

Siemens EH675FJ27E

15.310.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Siemens EH75K266TI

Siemens EH75K266TI

16.000.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Bếp Từ Siemens EH651FD27E

Siemens EH651FD27E

16.880.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Siemens EH675FD27E

Siemens EH675FD27E

17.440.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Siemens EH679FJ27E

Siemens EH679FJ27E

19.860.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Siemens EH601MD21E

Siemens EH601MD21E

20.110.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Siemens EH675MR17E

Siemens EH675MR17E

21.430.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Siemens EH675MN27E

Siemens EH675MN27E

22.070.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Siemens EH775MY17E

Siemens EH775MY17E

22.460.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Siemens EH675MV17E

Siemens EH675MV17E

22.740.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 4 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp từ Siemens EH875MN27E

Siemens EH875MN27E

26.260.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 4 bếp
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Siemens EH975MD21E

Siemens EH975MD21E

36.710.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 5 Bếp
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem thêm 36 bếp từ khác...