Danh sách0

bếp từ taka chính hãng, giá tốt

Bếp Từ Taka I2T

Taka I2T

6.500.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bếp Điện Từ Taka IR2T

Taka IR2T

6.590.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp điện từ âm
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bếp Từ Taka I1B1

Taka I1B1

6.780.000₫

Đặc điểm
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bếp Từ Taka I2B2

Taka I2B2

7.200.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bếp Từ Taka TK-I02C2

Taka TK-I02C2

8.000.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bếp Điện Từ Taka IR3B

Taka IR3B

9.600.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp điện từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 80 cm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bếp Điện Từ Taka I2A1

TAKA-I2A1

12.640.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
Bếp Điện Từ Taka IR2EU

Taka IR2EU

13.440.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp điện từ âm
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem thêm 36 bếp từ khác...