01800.1161
Danh sách0

bếp từ chính hãng, giá tốt

Bếp Từ TeKa IB 6310

IB 6310

11.900.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Turkey
 • Số bếp nấu: Bếp 3

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Từ TeKa IB 6315

IB 6315

12.380.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Turkey
 • Số bếp nấu: Bếp 3

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Từ Domino Teka IR 321

IR 321

12.520.000₫
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số bếp nấu: Bếp đôi

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Từ Teka IZ 6315

IZ 6315

12.990.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Số bếp nấu: Bếp 3

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Từ Teka IR 721

IR 721

15.400.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Số bếp nấu: Bếp đôi

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Từ Teka IRS 631

IRS 631

15.509.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Số bếp nấu: Bếp 3

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Điện Từ Teka IR 720

IR 720

16.490.000₫
 • Phân loại: Bếp điện từ
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số bếp nấu: Bếp đôi

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Từ Teka IR 6131

IR 6131

16.680.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Số bếp nấu: Bếp 3

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Từ Teka IRF 641

IRF 641

21.120.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số bếp nấu: Bếp 4

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Từ Teka IRS 933 HS

IRS 933 HS

21.158.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Số bếp nấu: Bếp 3

Thêm vào giỏ hàng

Bếp Từ Teka IRS 943

IRS 943

31.040.000₫
 • Phân loại: Bếp từ
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Số bếp nấu: Bếp 3

Thêm vào giỏ hàng

Xem thêm Bếp từ khác...