Danh sách0

bếp từ teka chính hãng, giá tốt

Bếp Từ Domino Teka IR 321

Teka IR 321

12.520.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp điện từ domino
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Từ TeKa IB 6310

TeKa IB 6310

15.350.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Teka IRS 631

Teka IRS 631

15.509.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Từ Teka IR 721

Teka IR 721

16.345.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Từ Teka IR 6131

Teka IR 6131

16.680.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Điện Từ Teka IR 720

Teka IR 720

18.020.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp điện từ âm
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Từ TeKa IB 6315

TeKa IB 6315

18.580.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Teka IRS 641

Teka IRS 641

19.175.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 4 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Từ Teka IRF 641

Teka IRF 641

21.120.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 4 bếp
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Từ Teka IRS 933 HS

Teka IRS 933 HS

21.158.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Bếp Từ Teka IRS 943

Teka IRS 943

31.040.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 3 bếp
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
Bếp Từ Teka VRTC 95 4I

Teka VRTC 95 4I

42.847.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Số bếp nấu: 4 bếp
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu

Xem thêm 36 bếp từ khác...