Danh sách0

bếp từ teka chính hãng, giá tốt

1

11.900.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ
 • Số bếp nấu: Bếp 3
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Turkey
2

12.380.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ
 • Số bếp nấu: Bếp 3
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Turkey
3

12.520.000₫

Đặc điểm
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
4

12.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ
 • Số bếp nấu: Bếp 3
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
5

15.400.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
6

15.509.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ
 • Số bếp nấu: Bếp 3
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
7

16.490.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp điện từ
 • Số bếp nấu: Bếp đôi
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
8

16.680.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ
 • Số bếp nấu: Bếp 3
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
9

21.120.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ
 • Số bếp nấu: Bếp 4
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
10

21.158.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ
 • Số bếp nấu: Bếp 3
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
11

31.040.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bếp từ
 • Số bếp nấu: Bếp 3
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem thêm 24 bếp từ khác...