Danh sách0

bộ nồi từ chính hãng, giá tốt

Đặc điểm
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany
Bộ nồi từ Chefs cao cấp 5PCS

Chefs 5PCS

1.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 5 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Viet Nam
Bộ Nồi Emalia KPLPYZA4SKRMALAGA

Emalia KPLPYZA4SKRMALAGA

Liên hệ để có giá tốt nhất

Đặc điểm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 4 chiếc
 • Chất liệu: Ceramic
 • Xuất xứ: Made in Poland
Xửng Hấp KING Hoff KH-3315

KING Hoff KH-3315

1.470.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Xửng hấp
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Poland
Đặc điểm
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Poland
Đặc điểm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 4 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Viet Nam
Đặc điểm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 3 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Cezch
Nồi Luộc Gà KING Hoff KH-4304

KING Hoff KH-4304

1.890.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Nồi luộc gà
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Poland
Bộ nồi inox Elo Smaragd

Elo Smaragd

2.150.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 5 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany
Nồi KING Hoff KH-3770

KING Hoff KH-3770

1.070.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Poland
Đặc điểm
 • Phân loại: Nồi luộc gà
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany
Nồi Luộc Gà Elmich 2355279

Elmich 2355279

1.160.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Nồi luộc gà
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Cezch
Nồi BergHOFF 3501343,

BergHOFF 3501343

Liên hệ để có giá tốt nhất

Đặc điểm
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Poland
Bộ nồi Elo Kallisto made in Germany

Elo Kallisto

5.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 5 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany
Bộ Nồi SmartCook 2355829

SmartCook 2355829

1.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 3 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Cezch
Bộ Nồi Elmich 2353670

Elmich 2353670

2.390.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 4 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Cezch
Bộ Nồi SmartCook 2355843

SmartCook 2355843

1.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 3 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Cezch
Bộ nồi từ Chefs cao cấp 3PCS

Chefs 3PCS

1.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 3 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany
Đặc điểm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 3 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Italy
Nồi Elmich 2355267

Elmich 2355267

620.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Cezch
Xửng Hấp Elmich 2355585

Elmich 2355585

1.310.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Xửng hấp
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Cezch
Xửng Hấp KING Hoff KH-3328

KING Hoff KH-3328

1.970.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Xửng hấp
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Poland
Nồi Elmich 2355271

Elmich 2355271

680.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Cezch
Nồi Elmich 2355269

Elmich 2355269

800.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Cezch
Bộ Nồi Faster

Bo Noi Faster

2.000.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 4 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Italy
Nồi Elmich 2355283

Elmich 2355283

1.070.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Cezch
Nồi Elmich 2355277

Elmich 2355277

620.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Cezch
Xửng Hấp KING Hoff KH-3320

KING Hoff KH-3320

2.300.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Xửng hấp
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Poland
Đặc điểm
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Poland
Nồi Elmich 2355341

Elmich 2355341

710.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Xửng hấp
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Cezch
Nồi Luộc Gà KING Hoff KH-4303

KING Hoff KH-4303

1.600.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Nồi luộc gà
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Poland
Xửng Hấp KING Hoff KH-3321

KING Hoff KH-3321

1.860.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Xửng hấp
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Poland
Nồi Pyramis 015126201

Pyramis 015126201

3.090.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Poland
Bộ nồi inox Elo Skyline

Elo Skyline

3.290.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 4 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany
Đặc điểm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 5 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Viet Nam
Xửng Hấp KING Hoff KH-3327

KING Hoff KH-3327

1.800.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Xửng hấp
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Poland

Xem thêm 36 bộ nồi từ khác...