01800.1161
Danh sách0

bộ nồi từ chính hãng, giá tốt

Nồi Fissler Viseo 16cm

Viseo 16cm

2.100.000₫
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany

Thêm vào giỏ hàng

Xửng hấp Fissler 35cm

hap Fissler 35cm

2.200.000₫
 • Phân loại: Xửng hấp
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany

Thêm vào giỏ hàng

Nồi Fissler Viseo 20cm

Viseo 20cm

2.400.000₫
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany

Thêm vào giỏ hàng

Quánh Fissler Pro 16cm

fissler-pro-16cm

2.550.000₫
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Quà tặng: Bộ nồi chảo từ

Thêm vào giỏ hàng

Nồi Fissler Viseo 24cm

Viseo 24cm

2.700.000₫
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany

Thêm vào giỏ hàng

Xửng hấp Fissler 24cm

hap Fissler 24cm

3.800.000₫
 • Phân loại: Xửng hấp
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany

Thêm vào giỏ hàng

Bộ nồi 4 món Fissler-Paris

Paris

4.900.000₫
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 4 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany

Thêm vào giỏ hàng

Bộ nồi 5 món Fissler Paris

Paris

5.900.000₫
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 5 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany

Thêm vào giỏ hàng

Bộ nồi 4 món Fissler Berlin

Berlin

7.000.000₫
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 4 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany

Thêm vào giỏ hàng

Nồi Fissler Pro 28cm

Pro 28cm

8.000.000₫
 • Phân loại: Nồi lẻ
 • Số lượng: 1 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany

Thêm vào giỏ hàng

Bộ nồi 4 món Fissler Luno Black

Luno Black

9.900.000₫
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 4 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany

Thêm vào giỏ hàng

Bộ nồi 4 món Fissler Original Pro

Original Pro

13.900.000₫
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Số lượng: 4 chiếc
 • Chất liệu: Inox
 • Xuất xứ: Made in Germany

Thêm vào giỏ hàng

Xem thêm Bộ nồi từ khác...