01800.1161
Danh sách0

chậu rửa bát chính hãng, giá tốt

Chậu Rửa Bát Blanco Tipo-8

Tipo-8

4.550.000₫
 • Phân loại: Chậu inox lắp dương
 • Kiểu dáng: 2 Ngăn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco Tipo-8S

Tipo-8S

5.150.000₫
 • Phân loại: Chậu inox lắp dương
 • Kiểu dáng: 2 ngăn có bàn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco Tipo-6S

Tipo-6S

5.241.000₫
 • Phân loại: Chậu inox lắp dương
 • Kiểu dáng: 2 ngăn có bàn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco Tipo-XL-9

Tipo-XL-9

5.395.000₫
 • Phân loại: Chậu inox lắp dương
 • Kiểu dáng: 2 Ngăn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco Tipo-XL-9S

Tipo-XL-9S

6.310.000₫
 • Phân loại: Chậu inox lắp dương
 • Kiểu dáng: 2 ngăn có bàn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Alu Metallic

ZIA 9 Alu Metallic

9.775.000₫
 • Phân loại: Chậu đá nhân tạo
 • Kiểu dáng: 2 Ngăn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Anthracite

ZIA 9 Anthracite

9.775.000₫
 • Phân loại: Chậu đá nhân tạo
 • Kiểu dáng: 2 Ngăn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Champagne

ZIA 9 Champagne

9.775.000₫
 • Phân loại: Chậu đá nhân tạo
 • Kiểu dáng: 2 Ngăn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Coffee

ZIA 9 Coffee

9.775.000₫
 • Phân loại: Chậu đá nhân tạo
 • Kiểu dáng: 2 Ngăn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 White

ZIA 9 White

9.775.000₫
 • Phân loại: Chậu đá nhân tạo
 • Kiểu dáng: 2 Ngăn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco Median 9

Median-9

9.980.000₫
 • Phân loại: Chậu inox lắp dương
 • Kiểu dáng: 2 ngăn có bàn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco Zia-8S White

Zia-8S White

10.460.000₫
 • Phân loại: Chậu đá nhân tạo
 • Kiểu dáng: 2 ngăn có bàn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco Zia-8S Alu Metallic

Zia-8S Alu Metallic

10.460.000₫
 • Phân loại: Chậu đá nhân tạo
 • Kiểu dáng: 2 ngăn có bàn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco Zia-8S Anthracite

Zia-8S Anthracite

10.460.000₫
 • Phân loại: Chậu đá nhân tạo
 • Kiểu dáng: 2 ngăn có bàn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco Zia-8S Jasmine

Zia-8S Jasmine

10.460.000₫
 • Phân loại: Chậu đá nhân tạo
 • Kiểu dáng: 2 ngăn có bàn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco Zia-8S Champagnes

Zia-8S Champagnes

10.460.000₫
 • Phân loại: Chậu đá nhân tạo
 • Kiểu dáng: 2 ngăn có bàn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco Pleon-9 Alu Metallic

Pleon-9 Alu Metallic

11.869.000₫
 • Phân loại: Chậu đá nhân tạo
 • Kiểu dáng: 2 Ngăn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco Pleon-9 Jasmine

Pleon-9 Jasmine

11.869.000₫
 • Phân loại: Chậu đá nhân tạo
 • Kiểu dáng: 2 Ngăn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco Pleon-9 Champagnes

Pleon-9 Champagne

11.869.000₫
 • Phân loại: Chậu đá nhân tạo
 • Kiểu dáng: 2 Ngăn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Rửa Bát Blanco Pleon-9 Anthracite

Pleon-9 Anthracite

11.869.000₫
 • Phân loại: Chậu đá nhân tạo
 • Kiểu dáng: 2 Ngăn
 • Xuất xứ: Đức

Thêm vào giỏ hàng

Xem thêm Chậu rửa bát khác...