Danh sách0

máy giặt chính hãng, giá tốt

Khuyến mại-
Khuyến mại máy giặt lồng ngang (3)Khuyến mại máy giặt giá rẻ (4)Máy giặt lồng ngang cao cấp
Khuyến mại máy giặt lồng ngang
Khuyến mại máy giặt giá rẻ
1

24.880.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Xuất xứ: Made in Germany
2

16.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in Poland
3

14.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7 Kg
 • Xuất xứ: Made in Poland
4

22.890.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Xuất xứ: Made in Germany
5

12.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 6 Kg
 • Xuất xứ: Made in Poland
6

20.890.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Xuất xứ: Made in Turkey
7

18.680.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in Poland
8

15.290.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7 Kg
 • Xuất xứ: Made in Poland
9

12.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
10

15.470.000₫

Đặc điểm nội bật

Máy Giặt Siemens WM12Q468ES Hiệu suất năng lượng: thấp hơn 30% Class A +++, Động cơ iQdrive với 10 năm bảo hành, Khối ...

11

19.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt kèm sấy
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
12

18.030.000₫

Đặc điểm nội bật

Máy Giặt Siemens WM10Q48XES Hiệu suất năng lượng: thấp hơn 30% Class A +++, Động cơ iQdrive với 10 năm bảo hành, Khối ...

13

21.100.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7 Kg
Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in Việt Nam
15

20.050.000₫

Đặc điểm nội bật

Máy Giặt Siemens WM14Q48XES Hiệu suất năng lượng: thấp hơn 30% Class A +++, Động cơ iQdrive với 10 năm bảo hành, Khối ...

16
Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7 Kg
 • Xuất xứ: Made in Việt Nam
17

8.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7,5 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
18

8.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
19

10.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
20

12.490.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
21

9.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7,5 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
22

8.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
23

9.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
24

15.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
25

34.360.000₫

Đặc điểm nội bật

Máy Giặt Siemens WM16W690EE Hệ thống I-Dos: tự động đo lường chất tẩy rửa và chất làm mềm cần thiết cho quá trình giặt, ...

26

6.200.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8,5 Kg
 • Xuất xứ: Made in Việt Nam
27

13.940.000₫

Đặc điểm nội bật

Máy Giặt Siemens WM12E467ES Hiệu quả năng lượng hạng A +++, Khối lượng giặt: 7 kg, Tốc độ quay lớn nhất :1200 rpm, Màn ...

28

28.300.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7 Kg
29

9.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
30

15.740.000₫

Đặc điểm nội bật

Máy Giặt Siemens WM10Q468ES Hiệu suất năng lượng: thấp hơn 30% Class A +++, Động cơ iQdrive với 10 năm bảo hành, Khối ...

31

18.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 10 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
32

18.600.000₫

Đặc điểm nội bật

Máy Giặt Siemens WM12Q48XES Hiệu suất năng lượng: thấp hơn 30% Class A +++, Động cơ iQdrive với 10 năm bảo hành, khối ...

33

18.860.000₫

Đặc điểm nội bật

Máy Giặt Siemens WM14Q47XES Hiệu suất năng lượng: thấp hơn 20% Class A +++, Động cơ iQdrive với 10 năm bảo hành, Khối ...

34

15.890.000₫

Đặc điểm nội bật

Máy Giặt Siemens WM14K268EE Dung tích trống: 63 lít, Hiệu quả năng lượng hạng A +++, Khối lượng giặt:8 kg, Tốc độ quay ...

35

17.070.000₫

Đặc điểm nội bật

Máy Giặt Siemens WM14Q468ES Hiệu suất năng lượng: thấp hơn 30% Class A +++, Động cơ iQdrive với 10 năm bảo hành, Khối ...

Xem thêm 35 máy giặt khác...