Danh sách0

máy giặt chính hãng, giá tốt

Hãng sản xuất-
BoschElectroluxLGTeka
Khuyến mại-
Khuyến mại máy giặt lồng ngang (3)Khuyến mại máy giặt giá rẻ (4)Máy giặt lồng ngang cao cấp
Khuyến mại máy giặt lồng ngang
Xả hàng trưng bày giá sốc
1

24.880.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Xuất xứ: Made in Germany
2

16.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in Poland
3

14.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7 Kg
 • Xuất xứ: Made in Poland
4

18.680.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in Poland
5

22.890.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Xuất xứ: Made in Germany
6

20.890.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Xuất xứ: Made in Turkey
7

12.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 6 Kg
 • Xuất xứ: Made in Poland
8

15.290.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7 Kg
 • Xuất xứ: Made in Poland
9

12.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
10

19.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt kèm sấy
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
11

21.100.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7 Kg
12

8.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7,5 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
13

8.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
14

12.490.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
15

10.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
16

9.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7,5 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
17

15.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
18

9.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
19

28.300.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7 Kg
20

18.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 10 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
21

9.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
22

20.500.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt kèm sấy
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
23

9.700.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
24

12.490.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
25

7.900.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
26

14.490.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
27

17.490.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt kèm sấy
 • Khối lượng giặt: 7,5 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
28

15.390.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
29

20.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 10 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
30

12.590.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
31

19.490.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt kèm sấy
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
32

21.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 11 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
33

19.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 11 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
34

17.710.000₫

Đặc điểm nội bật

Máy Sấy Quần Áo Fagor SF-700CB với hệ thống quay đảo chiều, cảm biến độ ẩm bằng điện tử Một màn hình LED giúp bạn biết ...

Xem thêm 35 máy giặt khác...