Danh sách0

máy giặt electrolux chính hãng, giá tốt

Hãng sản xuất-
BoschElectroluxLGTeka
Khuyến mại-
Khuyến mại máy giặt lồng ngang (3)Khuyến mại máy giặt giá rẻ (4)Máy giặt lồng ngang cao cấp
1

8.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7,5 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
2

8.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
3

9.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
4

9.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 7,5 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
5

10.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
6

12.490.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
7

12.590.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
8

15.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
9

18.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 10 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
10

19.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt kèm sấy
 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
11

19.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 11 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
12

20.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 10 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand
13

21.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy giặt
 • Khối lượng giặt: 11 Kg
 • Xuất xứ: Made in ThaiLand

Xem thêm 35 máy giặt khác...