Danh sách0

máy hút bụi chính hãng, giá tốt

1

Bosch BKS4043

2.070.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi cầm tay
 • Xuất xứ: Đức
2

Bosch BGB45335

6.470.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi gia đình
 • Xuất xứ: Đức
3

Bosch BGL3B220

3.530.000₫

Đặc điểm nội bật

Máy Hút Bụi Bosch BGL3B220 Sáng tạo động cơ mới có cánh quạt HiSpin cấu tạo đặc biệt, trong đó đảm bảo hiệu quả ...

4

Bosch BGL3C236

4.260.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi gia đình
 • Xuất xứ: Đức
5

Bosch BBHMOVE1

3.920.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi cầm tay
 • Xuất xứ: Đức
6

Bosch BCH6ATH25

10.660.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi cầm tay
 • Xuất xứ: Đức
7

Bosch BGL2A220

3.530.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi gia đình
 • Xuất xứ: Đức
8

Bosch BSGL5PRO7

18.980.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi gia đình
 • Xuất xứ: Đức
9

Bosch BBHMOVE6

3.290.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi cầm tay
 • Xuất xứ: Đức
10

Bosch BKS4033

2.130.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi cầm tay
 • Xuất xứ: Đức
11

Bosch BSGL5PRO5

9.840.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi gia đình
 • Xuất xứ: Đức
12

Bosch BCH6255N1

9.650.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi cầm tay
 • Xuất xứ: Đức
13

Bosch BGL3A234

4.010.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi gia đình
 • Xuất xứ: Đức
14

Bosch BGL3A230B

4.300.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi gia đình
 • Xuất xứ: Đức
15

Bosch BSGL5320

7.070.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi gia đình
 • Xuất xứ: Đức
16

Bosch BGL35110

4.390.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi gia đình
 • Xuất xứ: Đức
17

Bosch BGL35127

4.380.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi gia đình
 • Xuất xứ: Đức
18

Bosch BGB45331

6.230.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi gia đình
 • Xuất xứ: Đức
19

Bosch BBHMOVE5

Liên hệ để có giá tốt nhất

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi cầm tay
 • Xuất xứ: Đức
20

Bosch BGB45330

5.650.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi gia đình
 • Xuất xứ: Đức
21

Bosch MBGS3200

6.680.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi gia đình
 • Xuất xứ: Đức
22

Bosch BBHMOVE4

3.290.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy hút bụi cầm tay
 • Xuất xứ: Đức

Xem thêm 36 máy hút bụi khác...