Danh sách0

máy hút mùi bosch chính hãng, giá tốt

 Máy Hút Mùi Bosch DHI625R

Bosch DHI625R

4.560.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Bosch DFM064W50

Bosch DFM064W50

6.350.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Đức
Máy Hút Mùi Bosch DWA06E651

Bosch DWA06E651

7.890.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 60 cm
Hút Mùi Bosch DHL755B

Bosch DHL755B

7.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Đức
Bán chạy
Máy Hút Mùi Bosch DWB07W651

Bosch DWB07W651

8.690.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
Máy Hút Mùi Bosch DWB067A50

Bosch DWB067A50

11.890.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Đức
Máy Hút Mùi Bosch DWB097A52

Bosch DWB097A52

12.890.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Đức
Bán chạy
Máy Hút Mùi Bosch DWB077A50

Bosch DWB077A50

13.390.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Đức
Máy Hút Mùi Bosch DWB097A50

Bosch DWB097A50

14.350.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Đức
Máy Hút Mùi Bosch DWW077A50

Bosch DWW077A50

15.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Đức
Máy Hút Mùi Bosch DWB097E51

Bosch DWB097E51

16.350.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Đức
Máy Hút Mùi Bosch DHI965V

Bosch DHI965V

16.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Đức
Máy Hút Mùi Bosch DWW098E50

Bosch DWW098E50

17.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Đức
Máy Hút Mùi Bosch DWB098E51

Bosch DWB098E51

18.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Đức
Máy Hút Mùi Bosch DWB097J50

Bosch DWB097J50

19.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Đức
Máy Hút Mùi Bosch DWB098J50

Bosch DWB098J50

20.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Đức
Máy Hút Mùi Bosch DWK09G660

Bosch DWK09G660

22.890.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi trang trí
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Độc Lập Bosch DIB097A50

Bosch DIB097A50

22.890.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi độc lập
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Đức
Máy Hút Mùi Bosch DWK098G61

Bosch DWK098G61

26.680.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi trang trí
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Độc Lập Bosch DIB098E50

Bosch DIB098E50

28.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi độc lập
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Đức
Máy Hút Mùi Bosch DWK098G60

Bosch DWK098G60

29.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi trang trí
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Bosch DIC043650

Bosch DIC043650

32.690.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi độc lập
 • Kích thước: Đặc biệt
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Độc Lập Bosch DIB091K50

Bosch DIB091K50

36.890.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi độc lập
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Đức

Xem thêm 36 máy hút mùi khác...