Danh sách0

máy hút mùi cata chính hãng, giá tốt

Máy Hút Mùi Âm Tủ Cata TF 5260 ALU

Cata TF 5260 ALU

2.700.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Hút Mùi Cata C GLASS 700

Cata C GLASS 700

5.050.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha
Máy Hút Mùi Cata C GLASS 900

Cata C GLASS 900

5.150.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha
Máy Hút Mùi Cata MIDAS 60 BK

Cata MIDAS 60 BK

5.290.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha
Máy Hút Mùi Cata MIDAS 70 BK

Cata MIDAS 70 BK

5.350.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha
Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha
Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha
Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha
Máy Hút Mùi Cata Sygma 70

Cata Sygma 70

7.980.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha
Máy Hút Mùi Cata SELENE 700

Cata SELENE 700

8.490.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha
Máy Hút Mùi Cata SELENE 900

Cata SELENE 900

8.590.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Hút Mùi Cata SYGMA 90

Cata SYGMA 90

9.240.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Hút Mùi Cata Kyros 60 cm

Cata Kyros 60 cm

9.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha
Máy Hút Mùi Cata Kyros 70 cm

Cata Kyros 70 cm

10.790.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha
Máy Hút Mùi Cata Kyros 90 cm

Cata Kyros 90 cm

10.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha
Máy Hút Mùi Cata PODIUM

Cata PODIUM

12.140.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi trang trí
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha
Máy Hút Mùi Cata THALASSA 70 BK

Cata THALASSA 70 BK

16.830.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi trang trí
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha
Máy Hút Mùi Cata GAMMA ISLAND

Cata GAMMA ISLAND

17.840.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi độc lập
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Hút Mùi Cata L ISLAND

Cata L ISLAND

18.960.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi độc lập
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Hút Mùi Cata VEGA ISLAND

Cata VEGA ISLAND

24.040.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi độc lập
 • Kích thước: Đặc biệt
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Hút Mùi Cata FARO

Cata FARO

25.810.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi độc lập
 • Kích thước: 60 cm
 • Kích thước: Đặc biệt
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Máy Hút Mùi Cata MOON

Cata MOON

34.950.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi độc lập
 • Kích thước: Đặc biệt
 • Xuất xứ: Trung Quốc

Xem thêm 36 máy hút mùi khác...