Danh sách0

máy hút mùi faber chính hãng, giá tốt

Máy hút mùi Faber 2726-60

Faber 2726-60

3.825.000₫

Đặc điểm nội bật

Điều khiển bằng phím bấm điện tử nhiều cấp tốc độ. Máy hút mùi Faber 2726-60 được sản xuất theo công nghệ hiện đại của ...

Máy hút mùi Faber Flexa hip 60

Faber Flexa hip 60

4.335.000₫

Đặc điểm nội bật

Điều khiển bằng phím bấm điện tử nhiều cấp tốc độ. Faber Flexa hip 60 được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Châu Âu ...

Máy hút mùi Faber 2726-70

Faber 2726-70

4.335.000₫

Đặc điểm nội bật

Điều khiển bằng phím bấm điện tử nhiều cấp tốc độ. Máy hút mùi Faber 2726-70 được sản xuất theo công nghệ hiện đại của ...

Máy hút mùi cổ điển Faber Millennio 60

Faber Millennio 60

4.380.000₫

Đặc điểm nội bật

Điều khiển bằng phím bấm điện tử nhiều cấp tốc độ. Máy hút mùi cổ điển Faber Millennio 60 được sản xuất theo công nghệ ...

Máy hút mùi Faber Flexa hip 70

Faber Flexa hip 70

4.420.000₫

Đặc điểm nội bật

Điều khiển bằng phím bấm điện tử nhiều cấp tốc độ. Faber Flexa hip 70 được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Châu Âu ...

Máy hút mùi Faber Flexa hip 90

Faber Flexa hip 90

4.505.000₫

Đặc điểm nội bật

Điều khiển bằng phím bấm điện tử nhiều cấp tốc độ. Faber Flexa hip 90 được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Châu Âu ...

Máy hút mùi Faber 2726-90

Faber-2726-90

4.505.000₫

Đặc điểm nội bật

Điều khiển bằng phím bấm điện tử nhiều cấp tốc độ. Máy hút mùi Faber 2726-90 được sản xuất theo công nghệ hiện đại của ...

Máy hút mùi cổ điển Faber Millennio 70

Faber Millennio 70

4.740.000₫

Đặc điểm nội bật

Điều khiển bằng phím bấm điện tử nhiều cấp tốc độ. Máy hút mùi cổ điển Faber Millennio 70 được sản xuất theo công nghệ ...

Máy hút mùi Faber FB-Value

Faber FB-Value

5.015.000₫

Đặc điểm nội bật

Điều khiển bằng phím bấm điện tử nhiều cấp tốc độ. Máy hút mùi Faber FB-Valueđược sản xuất theo công nghệ hiện đại của ...

Máy hút mùi cổ điển Faber Millennio 90

Faber Millennio 90

5.015.000₫

Đặc điểm nội bật

Điều khiển bằng phím bấm điện tử nhiều cấp tốc độ. Máy hút mùi cổ điển Faber Millennio 90 được sản xuất theo công nghệ ...

Máy hút mùi Faber FB RAY-A70

Faber FB RAY-A70

5.355.000₫

Đặc điểm nội bật

Sạch mùi hiệu quả, Độ ồn thấp. Máy hút mùi Faber FB RAY-A70 là dòng bếp có thương hiệu nổi tiếng của Ytalia với thiết ...

Máy hút mùi Faber FB GLO-A70

Faber FB GLO-A70

6.290.000₫

Đặc điểm nội bật

Sạch mùi hiệu quả, Độ ồn thấp. Máy hút mùi Faber FB RAY-A70 là dòng bếp có thương hiệu nổi tiếng của Ytalia với thiết ...

Máy hút mùi Faber Glassy

Faber Glassy

10.750.000₫

Đặc điểm nội bật

Đơn giản trong sử dụng, hiệu quả kinh tế cao. Hút mùi Faber Glassy với hệ thống điều khiển phím điện tử, thiết kế dạng ...

Máy hút mùi Faber Acor plus

Faber Acor plus

15.300.000₫

Đặc điểm nội bật

Điều khiển bằng phím bấm điện tử nhiều cấp tốc độ. Máy hút mùi Faber Acor plus được sản xuất theo công nghệ hiện đại ...

Xem thêm 36 máy hút mùi khác...