01800.1161
Danh sách0

máy hút mùi chính hãng, giá tốt

Máy Hút Mùi Teka TL6310

TL6310

2.990.000₫
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka TL 7420S

TL 7420S

3.580.000₫
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy hút mùi Teka CNL3 2002

CNL3 2002

5.290.000₫
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka CNL1 3000

CNL1 3000

5.790.000₫
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka TL192

TL192

6.000.000₫
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka DJ 650

DJ 650

6.306.000₫
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka DJE 70

DJE 70

6.494.000₫
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka DJ 750

DJ 750

6.950.000₫
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka DJ 950

DJ 950

7.390.000₫
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka DG 785

DG785

7.890.000₫
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka DH2 90

DH2 90

7.898.000₫
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka DH 785

DH 785

8.500.000₫
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka NC 785

NC 785

8.650.000₫
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka DH 985

DH 985

8.890.000₫
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka NC 985

NC 985

9.990.000₫
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka DH 985 T

DH 985 T

11.890.000₫
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka DSB 70

DSB 70

12.320.000₫
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka DVE 70 reflex

DVE 70 reflex

15.370.000₫
 • Phân loại: Hút mùi trang trí
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka DVT 785

DVT 785

15.950.000₫
 • Phân loại: Hút mùi trang trí
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka DVE 90 reflex

DVE 90 reflex

16.150.000₫
 • Phân loại: Hút mùi trang trí
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka DU90

DU90

23.920.000₫
 • Phân loại: Hút mùi trang trí
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka DF 90

DF 90

24.800.000₫
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Máy Hút Mùi Teka CC 40

CC 40

24.960.000₫
 • Phân loại: Hút mùi độc lập
 • Kích thước: Đặc biệt
 • Xuất xứ: Made in Spain

Thêm vào giỏ hàng

Xem thêm Máy hút mùi khác...