Danh sách0

máy hút mùi teka chính hãng, giá tốt

Máy Hút Mùi Teka TL1 62

Teka TL1 62

3.590.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka TL6310

Teka TL6310

3.790.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka GFH 55

Teka GFH 55

3.816.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: Đặc biệt
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka TL740

Teka TL740

4.250.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DBB 60

Teka DBB 60

4.743.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy hút mùi Teka CNL3 2002

Teka CNL3 2002

4.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka TL1 92

Teka TL1 92

5.070.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DBB 70

Teka DBB 70

5.270.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka CNL1 3000

Teka CNL1 3000

5.500.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DBB 90

Teka DBB 90

6.150.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
Máy Hút Mùi Teka DJ 650

Teka DJ 650

6.306.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DJE 60

Teka DJE 60

6.450.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DJE 70

Teka DJE 70

6.494.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DJ 750

Teka DJ 750

6.630.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DG3 70

Teka DG3 70

7.079.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DJ 950

Teka DJ 950

7.325.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka CNL1 9000

Teka CNL1 9000

7.590.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi âm tủ
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DG785

Teka DG785

7.590.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Made in Spain
Máy Hút Mùi Teka DH 785

Teka DH 785

7.825.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DH2 90

Teka DH2 90

7.898.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DH 985

Teka DH 985

7.992.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka NC 785

Teka NC 785

8.164.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DJE 90

Teka DJE 90

8.300.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DG3 90

Teka DG3 90

8.573.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DH2 70

Teka DH2 70

9.120.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka NC2 70

Teka NC2 70

9.300.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka NC 985

Teka NC 985

9.690.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka NC2 90

Teka NC2 90

10.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DH 985 T

Teka DH 985 T

11.590.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DSB 70

Teka DSB 70

12.320.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi hiện đại
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Cata THALASSA 60 BK

Cata THALASSA 60 BK

14.890.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi trang trí
 • Kích thước: 60 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DVE 70 reflex

Teka DVE 70 reflex

15.370.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi trang trí
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DVT 785

Teka DVT 785

15.650.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi trang trí
 • Kích thước: 70 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DVE 90 reflex

Teka DVE 90 reflex

16.150.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi trang trí
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DVL 985

Teka DVL 985

16.850.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi trang trí
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu
Máy Hút Mùi Teka DVL 90

Teka DVL 90

19.810.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Hút mùi trang trí
 • Kích thước: 90 cm
 • Xuất xứ: Châu Âu

Xem thêm 36 máy hút mùi khác...