Danh sách0

máy pha cafe bosch chính hãng, giá tốt

1

Bosch MKM6000

1.180.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy xay cà phê
 • Xuất xứ: Đức
2

Bosch TKA6034

1.870.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy pha cafe phin
 • Xuất xứ: Đức
3

Bosch TAS3205

2.280.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy pha cà phê Tassimo
 • Xuất xứ: Đức
4

Bosch TKA6643

2.300.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy pha cà phê hạt độc lập
 • Xuất xứ: Đức
5

Bosch TAS3203

2.600.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy pha cà phê Tassimo
 • Xuất xứ: Đức
6

Bosch TAS3202

2.600.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy pha cà phê Tassimo
 • Xuất xứ: Đức
7

Bosch TKA8631

3.080.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy pha cafe phin
 • Xuất xứ: Đức
8

Bosch TAS5542EE

3.600.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy pha cà phê Tassimo
 • Xuất xứ: Đức
9

Bosch TAS4502

4.330.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy pha cà phê Tassimo
 • Xuất xứ: Đức
10

Bosch TAS4501

4.430.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy pha cà phê Tassimo
 • Xuất xứ: Đức
11

Bosch TAS4504

4.960.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy pha cà phê Tassimo
 • Xuất xứ: Đức
12

Bosch TAS4503

5.650.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy pha cà phê Tassimo
 • Xuất xứ: Đức
13

Bosch TCA 5809

20.240.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy pha cà phê hạt độc lập
 • Xuất xứ: Đức
14

Bosch TES 50358DE

25.324.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy pha cà phê hạt độc lập
 • Xuất xứ: Đức
15

Bosch TCC78K750

69.790.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy pha cà phê hạt âm tủ
 • Xuất xứ: Đức
16

Bosch CTL636ES1

73.800.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy pha cà phê hạt âm tủ
 • Xuất xứ: Đức

Xem thêm 36 máy pha cafe khác...