Danh sách0

máy sấy bát chính hãng, giá tốt

Máy Sấy Bát Malloca MDC-11L

Malloca MDC-11L

8.550.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Âm tủ
Máy Sấy Bát Binova BI 888MSB

Binova BI 888MSB

5.100.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Binova
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
Máy Sấy Bát Binova BI-111-MSB

Binova BI-111-MSB

5.220.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Binova
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
Máy Sấy Bát Malloca MDC-11E

Malloca MDC-11E

11.160.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
Máy Sấy Bát Binova BI-999-MSB

Binova BI-999-MSB

6.100.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Binova
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
Máy Sấy Bát Malloca ZLD110-A1B

Malloca ZLD110-A1B

8.910.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
Máy Sấy Bát Faster FS-A21

Faster FS-A21

7.720.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Faster
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
Máy Sấy Bát Binova BI-333-MSB

Binova BI-333-MSB

6.250.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Binova
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
Máy sấy bát Faster FS - A19

Faster FS - A19

7.040.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Faster
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
Máy Sấy Bát Robam ZTD105D-106

Robam ZTD105D-106

14.850.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Robam
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
Máy Sấy Bát Faster FS-A20

Faster FS-A20

7.720.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Faster
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
Máy Sấy Bát Robam ZTD100A-101

Robam ZTD100A-101

9.150.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Robam
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
Máy Sấy Bát CANZY CZ-606

CANZY CZ-606

7.260.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
Máy Sấy Bát Robam ZTD100A-102

Robam ZTD100A-102

8.550.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Robam
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Xem thêm 36 máy sấy bát khác...