Danh sách0

máy sấy bát chính hãng, giá tốt

1

Binova BI-111-MSB

5.220.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Binova
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Italia
2

Robam ZTD105D-106

14.850.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Robam
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
3

Binova BI-999-MSB

6.100.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Binova
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Italia
4

Malloca MDC-11E

11.780.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
5

Faster FS - A19

6.100.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Faster
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
6

Malloca MDC-11L

9.025.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
7

Robam ZTD100A-101

9.150.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Robam
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
8

CANZY CZ-606

6.190.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Canzy
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
9

Faster FS-A20

6.720.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Faster
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
10

Binova BI-333-MSB

6.250.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Binova
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Italia
11

Faster FS A22

7.800.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Faster
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
12

Canzy CZ 886H

5.820.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Canzy
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Italia
13

Faster FS A21

8.680.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Faster
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
14

Canzy CZ 884D

4.879.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Canzy
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Italia
15

Giovani G 802S

6.550.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Giovani
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất xứ Hàn Quốc
16

Sevilla SV-B138

7.400.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Sevilla
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
17

Komasu ZTP80-15

5.270.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Komasu
 • Phân loại: Công nghiệp
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
18

Napoliz NA-820D

4.890.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Napoliz
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
19

Napoli CA 0802

4.420.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Napoli
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
20

Napoliz NA-830D

5.000.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Napoliz
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
21

Malloca MDC-33A

7.410.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
22

Robam ZTD100A-102

8.550.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Robam
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
23

Malloca MDC-21C

6.550.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
24

Sevilla SV-338

4.816.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Sevilla
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Italia
25

Napoliz NA-D300

8.390.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Napoliz
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
26

Napoli NA 308

6.268.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Napoli
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
27

Canzy CZ 68SR

4.690.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Canzy
 • Phân loại: Âm tủ

Xem thêm 36 máy sấy bát khác...