Danh sách0

máy sấy bát chính hãng, giá tốt

1

5.220.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Binova
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Italia
2

6.100.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Binova
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Italia
3

6.100.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Faster
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
4

14.850.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Robam
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
5

11.780.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
6

6.250.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Binova
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Italia
7

9.025.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
8

6.720.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Faster
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
9

9.150.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Robam
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
10

6.190.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Canzy
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
11

5.820.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Canzy
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Italia
12

7.800.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Faster
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
13

8.680.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Faster
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
14

4.879.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Canzy
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Italia
15

5.850.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Giovani
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất xứ Hàn Quốc
16

7.400.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Sevilla
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
17

4.890.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Napoliz
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
18

7.410.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
19

5.270.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Komatsu
 • Phân loại: Công nghiệp
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
20

4.420.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Napoli
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
21

5.000.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Napoliz
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
22

8.550.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Robam
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
23

6.550.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
24

4.816.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Sevilla
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Italia
25

6.268.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Napoli
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
26

8.390.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Napoliz
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc
27

4.690.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Canzy
 • Phân loại: Âm tủ

Xem thêm 36 máy sấy bát khác...