01800.1161
Danh sách0

máy sấy bát chính hãng, giá tốt

Máy Sấy Bát Binova BI-111-MSB

BI-111-MSB

5.220.000₫
 • Hãng sản xuất: Binova
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Italia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Binova BI-999-MSB

BI-999-MSB

6.100.000₫
 • Hãng sản xuất: Binova
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Italia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Faster FS - A19

FS - A19

6.100.000₫
 • Hãng sản xuất: Faster
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Robam ZTD105D-106

ZTD105D-106

14.850.000₫
 • Hãng sản xuất: Robam
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Malloca MDC-11E

MDC-11E

11.780.000₫
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Binova BI-333-MSB

BI-333-MSB

6.250.000₫
 • Hãng sản xuất: Binova
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Italia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Malloca MDC-11L

MDC-11L

9.025.000₫
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát CANZY CZ-606

CZ-606

6.190.000₫
 • Hãng sản xuất: Canzy
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Faster FS-A20

FS-A20

6.720.000₫
 • Hãng sản xuất: Faster
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Robam ZTD100A-101

ZTD100A-101

9.150.000₫
 • Hãng sản xuất: Robam
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Canzy CZ 886H

CZ 886H

5.820.000₫
 • Hãng sản xuất: Canzy
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Italia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Faster FS A22

FS A22

7.800.000₫
 • Hãng sản xuất: Faster
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Faster FS A21

FS A21

8.680.000₫
 • Hãng sản xuất: Faster
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Canzy CZ 884D

CZ 884D

4.879.000₫
 • Hãng sản xuất: Canzy
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Italia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Giovani G 802S

G 802S

5.850.000₫
 • Hãng sản xuất: Giovani
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất xứ Hàn Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Sevilla SV-B138

SV-B138

7.400.000₫
 • Hãng sản xuất: Sevilla
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Napoliz NA-820D

NA-820D

4.890.000₫
 • Hãng sản xuất: Napoliz
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Malloca MDC-33A

MDC-33A

7.410.000₫
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Tủ Sấy Bát Komasu ZTP80-15

ZTP80-15

5.270.000₫
 • Hãng sản xuất: Komatsu
 • Phân loại: Công nghiệp
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Napoliz NA-830D

NA-830D

5.000.000₫
 • Hãng sản xuất: Napoliz
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Napoli CA 0802

CA 0802

4.420.000₫
 • Hãng sản xuất: Napoli
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Malloca MDC-21C

MDC-21C

6.550.000₫
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Robam ZTD100A-102

ZTD100A-102

8.550.000₫
 • Hãng sản xuất: Robam
 • Phân loại: Âm tủ
 • Xuất xứ: Xuất Xứ Trung Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Máy Sấy Bát Sevilla SV-338

SV-338

4.816.000₫
 • Hãng sản xuất: Sevilla
 • Phân loại: Treo tường
 • Xuất xứ: Italia

Thêm vào giỏ hàng

Xem thêm Máy sấy bát khác...