01800.1161
Danh sách0

máy trộn,ép,xay đa năng chính hãng, giá tốt

Máy Trộn Bosch MFQ3010

MFQ3010

800.000₫
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Xay Bosch MMR08A1

MMR08A1

840.000₫
 • Phân loại: Máy xay mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Ép Trái Cây Bosch MCP3500

MCP3500

1.150.000₫
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Trộn Bosch MFQ3030

MFQ3030

1.280.000₫
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Trộn Bosch MFQ36300

MFQ36300

1.330.000₫
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Trộn Bosch MFQ36400

MFQ36400

1.390.000₫
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Xay Bosch MSM6250

MSM6250

1.550.000₫
 • Phân loại: Máy xay đa năng
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Trộn Bosch MFQ36440

MFQ36440

1.670.000₫
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Trộn Bosch MFQ4020

MFQ4020

1.790.000₫
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Trộn Bosch MFQ40301

MFQ40301

1.820.000₫
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Xay Bosch MSM66155

MSM66155

1.950.000₫
 • Phân loại: Máy xay đa năng
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Trộn Bosch MFQ40304

MFQ40304

1.980.000₫
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Trộn Bosch MFQ36460

MFQ36460

2.040.000₫
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Xay Bosch MSM87130

MSM87130

2.080.000₫
 • Phân loại: Máy xay đa năng
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Trộn Bosch MFQ36480

MFQ36480

2.200.000₫
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Trộn Bosch MFQ4070

MFQ4070

2.510.000₫
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Trộn Bosch MFQ36490

MFQ36490

2.580.000₫
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Trộn Bosch MFQ4080

MFQ4080

2.740.000₫
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Ép Trái Cây Bosch MES25C0

MES25C0

3.110.000₫
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Ép Trái Cây Bosch MES25A0

MES25A0

3.270.000₫
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Ép Trái Cây Bosch MES3500

MES3500

3.800.000₫
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Trộn Bosch MUM4427

MUM4427

3.800.000₫
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Xay Bosch MSM88190

MSM88190

3.850.000₫
 • Phân loại: Máy xay đa năng
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Máy Trộn Bosch MUM4825

MUM4825

4.210.000₫
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Thêm vào giỏ hàng

Xem thêm Máy trộn,ép,xay đa năng khác...