Danh sách0

máy trộn,ép,xay đa năng bosch chính hãng, giá tốt

1

Bosch MFQ3010

800.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
2

Bosch MMR08A1

840.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy xay mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
3

Bosch MSM6250

1.140.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy xay đa năng
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
4

Bosch MCP3500

1.150.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
5

Bosch MFQ3030

1.280.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
6

Bosch MFQ36300

1.330.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
7

Bosch MFQ36400

1.390.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
8

Bosch MFQ36440

1.670.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
9

Bosch MSM66155

1.780.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy xay đa năng
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
10

Bosch MFQ4020

1.790.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
11

Bosch MFQ40301

1.820.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
12

Bosch MFQ40304

1.980.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
13

Bosch MFQ36460

2.040.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
14

Bosch MSM87130

2.080.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy xay đa năng
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
15

Bosch MFQ36480

2.200.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
16

Bosch MFQ4070

2.510.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
17

Bosch MFQ36490

2.580.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
18

Bosch MFQ4080

2.740.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
19

Bosch MES25C0

3.110.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
20

Bosch MES25A0

3.270.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
21

Bosch MUM4427

3.800.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
22

Bosch MES3500

3.800.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
23

Bosch MSM88190

3.850.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy xay đa năng
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
24

Bosch MUM4825

4.210.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
25

Bosch MES4000

5.490.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Dưới 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
26

Bosch MUM52120

5.750.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
27

Bosch MUM4875EU

5.960.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
28

Bosch MUM4856EU

6.540.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
29

Bosch MES4010

6.840.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
30

Bosch MUM52131

7.300.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
31

Bosch MUM54920

7.300.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
32

Bosch MUM54420

7.390.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
33

Bosch MUM4657

7.530.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
34

Bosch MUM54720

7.600.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
35

Bosch MUM54240

8.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
36

Bosch MUM56Z40

8.940.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Xem thêm 36 máy trộn,ép,xay đa năng khác...