Danh sách0

máy trộn,ép,xay đa năng bosch chính hãng, giá tốt

Máy Trộn Bosch MFQ3010

Bosch MFQ3010

800.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Xay Bosch MMR08A1

Bosch MMR08A1

840.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy xay mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Xay Bosch MSM6250

Bosch MSM6250

1.140.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy xay đa năng
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Ép Trái Cây Bosch MCP3500

Bosch MCP3500

1.150.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MFQ3030

Bosch MFQ3030

1.280.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MFQ36300

Bosch MFQ36300

1.330.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MFQ36400

Bosch MFQ36400

1.390.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MFQ36440

Bosch MFQ36440

1.670.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Xay Bosch MSM66155

Bosch MSM66155

1.780.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy xay đa năng
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MFQ4020

Bosch MFQ4020

1.790.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MFQ40301

Bosch MFQ40301

1.820.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MFQ40304

Bosch MFQ40304

1.980.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 2 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MFQ36460

Bosch MFQ36460

2.040.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Xay Bosch MSM87130

Bosch MSM87130

2.080.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy xay đa năng
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MFQ36480

Bosch MFQ36480

2.200.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MFQ4070

Bosch MFQ4070

2.510.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MFQ36490

Bosch MFQ36490

2.580.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MFQ4080

Bosch MFQ4080

2.740.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn mini
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Ép Trái Cây Bosch MES25C0

Bosch MES25C0

3.110.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Ép Trái Cây Bosch MES25A0

Bosch MES25A0

3.270.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MUM4427

Bosch MUM4427

3.800.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Ép Trái Cây Bosch MES3500

Bosch MES3500

3.800.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Xay Bosch MSM88190

Bosch MSM88190

3.850.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy xay đa năng
 • Mức giá: Dưới 4 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MUM4825

Bosch MUM4825

4.210.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Ép Trái Cây Bosch MES4000

Bosch MES4000

5.490.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Dưới 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MUM52120

Bosch MUM52120

5.750.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MUM4875EU

Bosch MUM4875EU

5.960.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MUM4856EU

Bosch MUM4856EU

6.540.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Ép Trái Cây Bosch MES4010

Bosch MES4010

6.840.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy ép trái cây
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MUM52131

Bosch MUM52131

7.300.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MUM54920

Bosch MUM54920

7.300.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MUM54420

Bosch MUM54420

7.390.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MUM4657

Bosch MUM4657

7.530.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MUM54720

Bosch MUM54720

7.600.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MUM54240

Bosch MUM54240

8.190.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia
Máy Trộn Bosch MUM56Z40

Bosch MUM56Z40

8.940.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Máy trộn đa năng
 • Mức giá: Trên 6 triệu
 • Xuất xứ: Made in Slovenia

Xem thêm 36 máy trộn,ép,xay đa năng khác...