Danh sách0

tủ lạnh chính hãng, giá tốt

Hãng sản xuất-
BoschTeka
Khuyến mại-
Khuyến mại tủ lạnh giá rẻ (5)Khuyến mại tủ lạnh Side By Side (4)Tủ lạnh Bosch cao cấp khuyến mại Tủ lạnh đẳng cấp
Tủ lạnh Bosch cao cấp khuyến mại
Xả hàng trưng bày giá sốc
1

15.990.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 20 triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh đơn
 • Xuất xứ: Made in Russia
2

17.290.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 20 triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh đơn
 • Xuất xứ: Made in Russia
3

19.790.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 20 triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh đơn
 • Xuất xứ: Made in Turkey
4

18.590.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 20 triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh đơn
 • Xuất xứ: Made in Russia
5

20.590.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 20 triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh đơn
 • Xuất xứ: Made in Russia
6

51.590.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 60 Triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh Side by Side
 • Xuất xứ: Made in Korea
7

26.880.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 40 triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh đơn
 • Xuất xứ: Made in Turkey
8

22.990.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 20 triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh đơn
 • Xuất xứ: Made in Turkey
9

23.990.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 20 triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh đơn
 • Xuất xứ: Made in Turkey
10

29.680.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 40 triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh đơn
 • Xuất xứ: Made in Turkey
11

55.990.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 60 Triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh Side by Side
 • Xuất xứ: Made in Korea
12

53.900.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 60 Triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh Side by Side
 • Xuất xứ: Made in Korea
13

32.590.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 40 triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh đơn
 • Xuất xứ: Made in Turkey
14

35.600.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 40 triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh đơn
 • Xuất xứ: Made in Tây Ban Nha
15

40.390.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 40 triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh đơn
 • Xuất xứ: Made in Turkey
16

43.990.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 40 triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh đơn
 • Xuất xứ: Made in Turkey
17

88.900.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 80 Triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh Side by Side
 • Xuất xứ: Made in China
18

98.990.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Tủ lạnh Side by Side
 • Xuất xứ: Made in China
19

81.440.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Lớn hơn 80 Triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh Side by Side
 • Xuất xứ: Made in Tây Ban Nha
20
Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 60 Triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh Side by Side
 • Xuất xứ: Made in Tây Ban Nha
21

14.660.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Tủ bảo quản rượu vang
 • Xuất xứ: Made in China
22

5.200.000₫

Đặc điểm
 • Phân loại: Tủ bảo quản rượu vang
 • Xuất xứ: Made in EU
23

55.350.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 60 Triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh Side by Side
 • Xuất xứ: Made in EU
24

67.180.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 80 Triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh Side by Side
 • Xuất xứ: Made in Tây Ban Nha
25

67.170.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 80 Triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh Side by Side
 • Xuất xứ: Made in Tây Ban Nha
26

58.812.000₫

Đặc điểm
 • Mức giá: Dưới 60 Triệu
 • Phân loại: Tủ lạnh Side by Side
 • Xuất xứ: Made in Tây Ban Nha

Xem thêm 28 tủ lạnh khác...