Danh sách0

vòi rửa bát chính hãng, giá tốt

Bộ sưu tập vòi rửa bát
Chậu rửa bát chính hãng
1

2.800.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu
2

3.329.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Châu Âu
3

2.530.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Trung Quốc
4

1.780.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Trung Quốc
5

2.580.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Trung Quốc
6

2.350.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Henry
 • Phân loại: Vòi rửa bát 3 đường nước RO
 • Xuất xứ: Đài Loan
7

1.300.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Henry
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Đài Loan
8

1.700.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Henry
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Đài Loan
9

2.800.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Amts
 • Phân loại: Vòi rửa bát 3 đường nước RO
 • Xuất xứ: Đài Loan
10

2.460.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Sobisung
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
11

2.460.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Sobisung
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
12

2.460.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Sobisung
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
13

1.800.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Kosco
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
14

2.550.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Kosco
15

2.750.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Kosco
16

3.999.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha
17

2.720.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Blanco
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Đức
18

2.450.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Blanco
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Đức
19

2.480.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Trung Quốc
20

2.530.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Trung Quốc
21

6.038.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Châu Âu
22

2.720.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Blanco
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Đức
23

2.720.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Blanco
 • Phân loại: Vòi rửa bát đá nhân tạo
 • Xuất xứ: Đức
24

4.500.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Franke
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Trung Quốc
25

3.290.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu
26

3.325.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Malloca
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Trung Quốc
27

8.250.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Châu Âu
28

2.720.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Blanco
 • Phân loại: Vòi rửa bát đá nhân tạo
 • Xuất xứ: Đức
29

4.739.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu
30

2.000.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Franke
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Trung Quốc
31

4.158.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu
32

1.450.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Amts
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Đài Loan
33
Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Blanco
 • Phân loại: Vòi rửa bát đá nhân tạo
 • Xuất xứ: Đức
34
Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Blanco
 • Phân loại: Vòi rửa bát đá nhân tạo
 • Xuất xứ: Đức
35

2.250.000₫

Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Franke
 • Phân loại: Vòi rửa bát Inox nóng lạnh
 • Xuất xứ: Trung Quốc
Đặc điểm
 • Hãng sản xuất: Blanco
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Phân loại: Vòi rửa bát đá nhân tạo
 • Xuất xứ: Đức

Xem thêm 36 vòi rửa bát khác...