01800.1161
Danh sách0

vòi rửa bát chính hãng, giá tốt

Vòi Rửa Bát Teka AUK 913

AUK 913

2.800.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka IN 995 Chrome

IN 995 Chrome

2.800.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka IN 995 Black

IN 995 Black

3.290.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka MT EXTRAIBLE

MT EXTRAIBLE

3.329.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka ARES

ARES

3.690.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka ARK 938

ARK 938

3.999.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi nóng lạnh
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka VTK 938

VTK 938

4.739.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka MB2 pull out

MB2 pull out

4.990.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka Expression

Expression

5.390.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi nóng lạnh
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Tây Ban Nha

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka Elan/MX

Elan/MX

5.990.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka ARK 939

ARK 939

6.038.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka Frame

Frame

6.090.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka INX 914

INX 914

6.750.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka Kobe

Kobe

6.800.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi nóng lạnh
 • Xuất xứ: Hàn Quốc

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka MC 10 plus pull out (high)

MC 10 plus pull out (high)

6.990.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka Cuadro

Cuadro

7.390.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka Elan/MW

Elan/MW

8.230.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka FO 999

FO 999

8.250.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka Icon

Icon

8.590.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka INX 983

INX 983

8.850.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka Kobe Pro

Kobe Pro

8.950.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka Icon black

Icon black

9.190.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka OS 201

OS 201

9.890.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi nóng lạnh
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Vòi Rửa Bát Teka MY 202

MY 202

10.400.000₫
 • Hãng sản xuất: Teka
 • Phân loại: Vòi rửa bát cần rút
 • Xuất xứ: Châu Âu

Thêm vào giỏ hàng

Xem thêm Vòi rửa bát khác...